Kinezyterapia

Ćwiczenia lecznicze:

  • Ćwiczenia bierne: zapobiegają powstawaniu przykurczów mięśni, torebki stawowej, niedopuszczają do  wytworzenia  się  zrostów w stawie, poprawiają krążenie krwi, profilaktyka przed odleżynami.
  • Ćwiczenia wspomagane-prowadzone: wzmacniają mięśnie, które nie mogłyby wykonać pracy bez pomocy terapeuty. Terapeuta prowadzi ruch w odciążeniu, a pacjent wspomaga ruch w miarę możliwości.
  • Ćwiczenia samowspomagane: zwiększają zakres ruchów w stawach, wpływają na rozluźnienie napiętych mięśni.
  • Ćwiczenia rozciągające (redresje) : zwiększają elastyczność mięśni i zakres ruchomości w stawach oraz zmniejszają spastyczność.
  • Ćwiczenie izometryczne: pozwalające kontrolować napięcie mięśniowe podczas wykonywania czynności życia codziennego.
  • Ćwiczenia czynne w odciążeniu: zwiększają zakres ruchu w stawach, zapobiegają powstawaniu przykurczów w stawie, zaników mięśniowych, zwiększają siłę mięśniową.
  • Ćwiczenia synergistyczne: wpływają na izometryczne napięcie mięśni. Stosowane głównie u osób po złamaniach kończyn.
  • Ćwiczenia równoważne: poprawiają równowagę, ułatwiają samokontrolę nad organizmem i stabilność przy poruszaniu się.
  • Ćwiczenia koordynacyjne: poprawiają zborność ruchów, ułatwiają lokomocję.