Metoda PNF

PNF (Prioproceptive Neuromuscular Facilitation)- Proprioceptywne nerwowo – mięśniowe torowanie.

Metodą tą usprawniani są pacjenci ze stwardnieniem rozsianym, zapaleniem rogów przednich rdzenia kręgowego, z chorobami ortopedycznymi

(korekcja wady postawy), z chorobami neurologicznymi (udary mózgu, urazy czaszkowo- mózgowe), po urazach (u  sportowców po urazach kończyn), z dyskopatią.

Jest to metoda terapeutyczna, polegająca na wykorzystaniu odpowiednich wzorców ruchowych ułatwiających wykonywanie ruchów w życiu codziennym.

Metoda przyjazna dla pacjenta – oparta na bezbolesnej pracy, skupiająca się na pacjencie jako na całości, a nie tylko na danym odcinku ciała.

Terapeuta, bazując na pobudzeniu niewykorzystanego potencjału pacjenta, mobilizuje jego rezerwy funkcjonalne.

Cele koncepcji PNF:

  • uzyskanie efektywnej funkcji ruchowej,
  • zwiększenie kontroli motorycznej,
  • zwiększanie możliwości do wykonania przez pacjenta ruchu lub do polepszenia stabilizacji,
  • zastosowanie odpowiednich chwytów i technik do prowadzenia ruchu,
  • zachowanie prawidłowej kolejności i powtarzanie ruchów dla nauczania motorycznego,
  • aktywne uczestnictwo w życiu dla nauczania motorycznego.

„Układ nerwowy jest scalony w całej swojej rozciągłości – nie posiada on odrębnych i wyizolowanych części”