Rehabilitacja neurologiczna

Kierowana jest do pacjentów dotkniętych chorobami neurologicznymi- dysfunkcją ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Do chorób układu nerwowego zalicza się przede wszystkim:

  • udar mózgu,
  • stwardnienie rozsiane,
  • choroba i zespół Parkinsona,
  • zapalenie opon mózgowych,
  • choroba Alzheimera,
  • zespół Guillaina- Barrégo,
  • choroba Creutzfeldta-Jakoba,
  • encefalopatia,
  • zawroty głowy, migrena, bóle głowy.