Rehabilitacja po mastektomii

Rehabilitacja po mastektomii ma na celu odzyskanie sprawności psycho- fizycznej oraz poprawę jakości życia pacjentki.

Najczęstsze problemy w rehabilitacji po zabiegu mastektomii :

  • ograniczenie ruchomości w stawach kończyny górnej po stronie operowanej,
  • zmniejszenie siły mięśniowej kończyny górnej po stronie operowanej,
  • obrzęk limfatyczny,
  • zmiany napięcia w mięśniach, związane z tym wady postawy,
  • dolegliwości bólowe.